RODO


Kinga Bochańczak Firma Wielobranżowa "Janex" uwzględniający przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej RODO.
 

Informacje ogólne
 
1.1. Administratorem danych osobowych jest Kinga Bochańczak Firma Wielobranżowa "Janex", ul. Podhalańska 3, 34-404 Pyzówka, NIP: 735-255-86-50, REGON: 121273218.
1.2. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności użytkowników, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO.
1.3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych osobowych pisząc na adres e-mail: biuro@aukcjegiewont.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy.
 
Cele przetwarzania danych
 
2.1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez firmę, w tym do zawierania i wykonania umów, w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2.2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w punkcie 2.1. Powierzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z celami, dla których zostały zebrane.
Podstawa prawna przetwarzania danych
3.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, umowy lub zgody osoby, której dane dotyczą.
3.2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w RODO, w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO.
 
Kategorie danych osobowych
 
4.1. W ramach działalności firmy przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, informacje dotyczące zakupów, informacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez firmę oraz informacje zbierane za pośrednictwem plików cookies.
 
Pliki cookies
 
5.1. Strona internetowa firmy wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika w celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności strony oraz do celów statystycznych i marketingowych.
5.2. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, w tym ograniczenie lub wyłączenie obsługi plików cookies.
 
Okres przechowywania danych
 
6.1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w punkcie 2.1, a także do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z działalnością firmy.
6.2. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.
 
Odbiorcy danych
 
7.1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, takim jak np. dostawcy usług informatycznych, usług księgowych lub marketingowych.
7.2. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że będzie to wymagane przez przepisy prawa lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Prawa osoby, której dane dotyczą
8.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku naruszenia jej praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 
Zmiany polityki prywatności
 
9.1. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w każdym czasie, o czym będzie informować na swojej stronie internetowej.
9.2. W przypadku istotnych zmian w polityce prywatności, administrator danych osobowych poinformuje o tym osoby, których dane dotyczą za pośrednictwem strony internetowej lub drogą mailową.
 
Podsumowanie
 
10.1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę Kinga Bochańczak Firma Wielobranżowa "Janex" zgodnie z przepisami RODO.
10.2. Firma dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu biuro@aukcjegiewont.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.
10.3. Użytkownik, który korzysta z usług firmy Kinga Bochańczak Firma Wielobranżowa "Janex" akceptuje niniejszą politykę prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z jej postanowieniami.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące polityki prywatności dla firmy Kinga Bochańczak Firma Wielobranżowa "Janex", możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail biuro@aukcjegiewont.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.


 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem