Polityka Prywatności i Cookies


Polityka prywatności dla serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl, prowadzonego przez firmę Kinga Bocheńczak Firma Wielobranżowa "Janex" (dalej zwana "JANEX"), działającą pod adresem Podhalańska 3, 34-404 Pyzówka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 735-255-86-50, REGON: 121273218, telefon +48 603 400 723:


1. Dane osobowe JANEX przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
2. Cele przetwarzania danych osobowych Dane osobowe użytkowników serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z serwisu oraz świadczenia usług z nim związanych, w tym w szczególności umożliwienia dokonywania transakcji aukcyjnych oraz dostarczania informacji o aukcjach.
 
3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Podstawami prawymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl są:
 
 • zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, 
 • niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy,
 • prawnie uzasadnione interesy JANEX, w tym w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa transakcji aukcyjnych i zapobieganie nadużyciom.
   
4. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe użytkowników serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z JANEX w celu realizacji usług związanych z serwisem, w tym w szczególności dostawcom usług płatniczych oraz firmom kurierskim.
 
5. Okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe użytkowników serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres przechowywania danych osobowych określonego przez przepisy prawa lub przez zgodę użytkownika na przetwarzanie danych w określonym celu.
 
6. Prawa użytkowników Użytkownicy serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl mają prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
   
7. Cookies Serwis Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl korzysta z plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu oraz zbierania informacji o użytkownikach. Pliki cookies nie służą do zbierania danych osobowych użytkowników i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub ograniczenia stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 
8. Zmiany w Polityce Prywatności JANEX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na stronie www.aukcjegiewont.pl.
 
9. Kontakt Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl należy kierować na adres e-mail: biuro@aukcjegiewont.pl lub telefonicznie pod numerem +48 603 400 723.
 
10. Klauzula informacyjna W celu zapewnienia przejrzystości i zgodności z RODO, na stronie serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl zamieszczona jest klauzula informacyjna, która zawiera szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez JANEX w ramach serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych.
 
11. Postanowienia końcowe Polityka Prywatności i Cookies stanowi integralną część regulaminu serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Polityki Prywatności podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Polityka Prywatności i Cookies wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.aukcjegiewont.pl.
 
12. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym JANEX zapewnia, że ​​przetwarzanie danych osobowych przez serwis Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl odbywa się w Europie i że ​​nie przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 
13. Ochrona danych osobowych JANEX dba o bezpieczeństwo danych osobowych i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do osób upoważnionych.
 
14. Zobowiązanie do przestrzegania Polityki Prywatności i Cookies Wszyscy pracownicy JANEX oraz podwykonawcy, którzy mają dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do przestrzegania Polityki Prywatności i Cookies oraz wymogów RODO.
 
15. Terminologia W niniejszej Polityce Prywatności i Cookies użyte terminy mają znaczenie nadane im w RODO.
 
16. Postanowienia dodatkowe W przypadku jakichkolwiek dodatkowych informacji, które nie są zawarte w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies, JANEX podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu udzielenia użytkownikom odpowiedzi na ich pytania.
 
17. Zmiany w Polityce Prywatności i Cookies JANEX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Cookies w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Zmiany te zostaną opublikowane na stronie serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl i będą obowiązywać od momentu ich publikacji.
 
18. Kontakt W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności i Cookies lub przetwarzania danych osobowych przez JANEX, użytkownicy serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl mogą skontaktować się z JANEX poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub bezpośrednio pod adresem e-mail: biuro@aukcjegiewont.pl.
 
19. Cookies
 
19.1. Definicja plików cookies
 
Serwis Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl używa plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które służą do identyfikacji przeglądarki i ułatwienia użytkownikom korzystania z serwisu.
 
19.2. Rodzaje plików cookies
 
Serwis Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego działania strony internetowej, dostarczenia użytkownikom odpowiednich informacji i ulepszania jakości oferowanych usług.
 
19.3. Zarządzanie plikami cookies
 
Użytkownicy serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl mogą zarządzać plikami cookies w swojej przeglądarce internetowej. Można zablokować pliki cookies lub usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia końcowego. W przypadku zablokowania plików cookies, niektóre funkcje serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl mogą nie działać poprawnie.
 
19.4. Wykorzystanie narzędzi analitycznych
 
Serwis Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl wykorzystuje narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, do zbierania anonimowych informacji o zachowaniach użytkowników na stronie internetowej. Te informacje są wykorzystywane w celu ulepszania jakości usług i dostarczania bardziej spersonalizowanej treści.
 
20. Zgoda na wykorzystanie plików cookies
 
Użytkownicy serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl wyrażają zgodę na wykorzystanie plików cookies przez JANEX w celu poprawy jakości usług i dostarczania spersonalizowanej treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
 
21. Zmiany w polityce cookies
JANEX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Zmiany te zostaną opublikowane na stronie serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl i będą obowiązywać od momentu ich publikacji.
 
22. Kontakt
 
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności i Cookies lub przetwarzania danych osobowych przez JANEX, użytkownicy serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl mogą skontaktować się z JANEX poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub bezpośrednio pod adresem e-mail: biuro@aukcjegiewont.pl.
 
23. Płatności online za pośrednictwem Cashbill.pl
Serwis aukcyjny Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl umożliwia dokonywanie płatności za wylicytowane gołębie poprzez platformę płatniczą Przelewy24. Platforma ta jest obsługiwana przez firmę DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
 
23.1. Dane przetwarzane przez Cashbill.pl
 
Aby dokonać płatności przez Cashbill.pl, użytkownik serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl zostanie przekierowany na stronę Cashbill.pl, gdzie zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych oraz danych karty płatniczej. Dane te są przetwarzane wyłącznie przez DialCom24 sp. z o.o. i nie są udostępniane JANEX.
 
23.2. Bezpieczeństwo płatności
 
Cashbill.pl gwarantuje bezpieczeństwo transakcji poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii zabezpieczeń, w tym szyfrowania danych SSL oraz systemu 3D Secure.
23.3. Opłaty za płatności
 
Opłaty za dokonanie płatności przez Cashbill.pl są uzależnione od wybranej przez użytkownika metody płatności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Cashbill.pl.
 
24. Zmiany w płatnościach online
 
JANEX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sposobie dokonywania płatności za wylicytowane gołębie za pośrednictwem Cashbill.pl w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Zmiany te zostaną opublikowane na stronie serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl i będą obowiązywać od momentu ich publikacji.
 
25. Kontakt
 
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących płatności online za wylicytowane gołębie przez Cashbill.pl, użytkownicy serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl mogą skontaktować się z JANEX poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub bezpośrednio pod adresem e-mail: biuro@aukcjegiewont.pl.
 
26. Bezpieczeństwo transakcji
 
JANEX dba o bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl. Wszystkie transakcje są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami wynikającymi z najlepszych praktyk w branży.
 
26.1. Bezpieczeństwo danych osobowych
 
JANEX gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych swoich użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl oraz w celach związanych z dokonywaniem płatności za wylicytowane gołębie.
 
26.2. Bezpieczeństwo płatności
 
JANEX gwarantuje bezpieczeństwo płatności poprzez stosowanie najlepszych praktyk w branży oraz współpracę z renomowanymi partnerami, w tym z platformą płatniczą Cashbill.pl. Wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem Cashbill.pl są zabezpieczone szyfrowaniem danych SSL oraz systemem 3D Secure.
 
26.3. Zabezpieczenie serwisu przed atakami
 
JANEX dokłada wszelkich starań, aby serwis aukcyjny Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl był zabezpieczony przed atakami hakerskimi oraz innymi niepożądanymi działaniami. W tym celu stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak firewall, systemy antywirusowe i antyspamowe, a także regularne audyty bezpieczeństwa.
 
27. Zmiany w zabezpieczeniach
 
JANEX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zabezpieczeniach serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Zmiany te zostaną wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji oraz ochrony danych osobowych użytkowników.
 
28. Kontakt
 
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa transakcji lub ochrony danych osobowych przez JANEX, użytkownicy serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl mogą skontaktować się z JANEX poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub bezpośrednio pod adresem e-mail: biuro@aukcjegiewont.pl.
 
29. Hosting serwisu
 
Serwis aukcyjny Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl jest hostowany przez firmę dhosting.pl. Firma dhosting.pl zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność działania serwisu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 
29.1. Bezpieczeństwo danych osobowych
 
Firma dhosting.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 
29.2. Bezpieczeństwo techniczne
 
Firma dhosting.pl zapewnia bezpieczeństwo techniczne serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl poprzez stosowanie najlepszych praktyk w branży oraz regularne audyty bezpieczeństwa. Wszystkie dane przesyłane między użytkownikami serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl a serwerami dhosting.pl są szyfrowane za pomocą protokołu SSL.
 
29.3. Zabezpieczenie serwera przed atakami
 
Firma dhosting.pl dokłada wszelkich starań, aby serwery hostingowe były zabezpieczone przed atakami hakerskimi oraz innymi niepożądanymi działaniami. W tym celu stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak firewall, systemy antywirusowe i antyspamowe, a także regularne audyty bezpieczeństwa.
 
30. Zmiany w hostingowaniu serwisu
 
Firma dhosting.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w hostingowaniu serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Zmiany te zostaną wprowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.
 
31. Kontakt
 
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących hostingowania serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl przez firmę dhosting.pl, użytkownicy serwisu mogą skontaktować się z firmą dhosting.pl poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub bezpośrednio pod adresem e-mail: info@dhosting.pl.
 
32. Postanowienia końcowe
 
32.1. Polityka prywatności i cookies stanowi integralną część Regulaminu serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl i jest dostępna na stronie głównej serwisu.
 
32.2. Użytkownicy serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i cookies oraz Regulaminem serwisu.
 
32.3. Firma Kinga Bocheńczak Firma Wielobranżowa "Janex" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności i cookies w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Zmiany te zostaną wprowadzone w celu dostosowania Polityki prywatności i cookies do zmieniających się potrzeb i wymagań prawnych.
 
32.4. Użytkownicy serwisu aukcyjnego Gołębi Pocztowych www.aukcjegiewont.pl są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności i cookies oraz Regulaminem serwisu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.
 
32.5. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i cookies, użytkownicy serwisu mogą skontaktować się z firmą Kinga Bocheńczak Firma Wielobranżowa "Janex" poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub bezpośrednio pod adresem e-mail: biuro@aukcjegiewont.pl.
 
32.6. Niniejsza Polityka prywatności i cookies oraz wszelkie spory wynikłe z jej stosowania i interpretacji podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem